Instalacje elektryczne Warszawa

Instalacje elektryczne w Warszawie powinien wykonywać specjalista posiadający odpowiednie uprawnienia SEP oraz potrzebne doświadczenie. Jest to związane z doborem prawidłowych przekrojów przewodów oraz zabezpieczeń przeciążeniowych czy różnicowoprądowych. Założenie zbyt dużych bezpieczników nie będzie stanowiło żadnej ochrony, natomiast zbyt niskich parametrów będzie powodowało ciągłe reagowanie wyłącznika. Niezbędna wiedza jest potrzebna również, jeśli chodzi o przeglądy instalacji elektrycznych w Warszawie, czy ich modernizację.

Jak powinny być wykonywane instalacje elektryczne w Warszawie?

Wykonywanie instalacji elektrycznych wymaga stosowania także odpowiednich przepisów i zaleceń, aby była ona bezpieczna do użytkowania. Kable nie mogą być kładzione w dowolny sposób – powinny przebiegać w linii prostej, najlepiej nieco powyżej podłogi lub tuż pod sufitem. Dobry elektryk z Warszawy zna się na funkcjonowaniu instalacji elektrycznej, dlatego będzie potrafił podzielić urządzenia na odpowiednie obwody. Najczęściej oświetlenie stanowi jeden obwód, natomiast gniazda w poszczególnych pomieszczeniach – osobne. Dodatkowe przewody ciągnie się do zasilania urządzeń AGD jak kuchenka czy mikrofala – wymagają one nieco mocniejszych zabezpieczeń nadprądowych. Prawidłowy montaż instalacji elektrycznej powinien zostać także potwierdzony szeregiem badań.

Przeglądy instalacji elektrycznych Warszawa

Przeglądy instalacji elektrycznych w Warszawie konieczne są co pięć lat. W ramach takiej usługi wykonujemy:

• oględziny sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
• występowanie wymaganych przegród ogniowych i innych zabezpieczeń przed wysoką
temperaturą,
• sprawdzenie doboru przewodów pod kątem spadku napięć i obciążalności prądowej,
• zweryfikowanie doboru zabezpieczeń,
• sprawdzenie prawidłowości oznaczeń przewodów neutralnych oraz ochronnych,
• zweryfikowanie poprawności połączeń przewodów,
• test ciągłości przewodów czynnych oraz ochronnych,
• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
• sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji,
• pomiar rezystancji i impedancji podłóg oraz ścian,
• pomiar impedancji pętli zwarcia wraz z testem samoczynnego wyłączenia zasilania,
• sprawdzenie ochrony dodatkowej,
• sprawdzenie biegunowości,
• sprawdzenie kolejności faz,
• pomiar spadku napięcia.

Na tej podstawie podejmowana jest decyzja, czy instalacja nadaje się dalej do użytkowania, czy też wymagana jest jakaś naprawa. Uzyskanie potwierdzenia prawidłowego działania całej instalacji w postaci podpisanego i podbitego protokołu z pomiarów, jest podstawowym warunkiem do dalszego korzystania z niej przez domowników.

Wykonywanie instalacji elektrycznych wymaga stosowania także odpowiednich przepisów i zaleceń, aby była ona bezpieczna do użytkowania. Kable nie mogą być kładzione w dowolny
sposób – powinny przebiegać w linii prostej, najlepiej nieco powyżej podłogi lub tuż pod sufitem. Dobry elektryk z Warszawy zna się na funkcjonowaniu instalacji elektrycznej, dlatego będzie potrafił podzielić urządzenia na odpowiednie obwody. Najczęściej oświetlenie stanowi jeden obwód, natomiast gniazda w poszczególnych pomieszczeniach – osobne. Dodatkowe przewody ciągnie się do zasilania urządzeń AGD jak kuchenka czy mikrofala – wymagają one nieco mocniejszych zabezpieczeń nadprądowych. Prawidłowy montaż instalacji elektrycznej powinien zostać także potwierdzony szeregiem badań.

Modernizacja instalacji elektrycznych w Warszawie

Z biegiem lat zmieniają się potrzeby domowników, dochodzą nowe urządzenia elektryczne, a stara
instalacja elektryczna jest coraz bardziej obciążona. Zabezpieczenia nadprądowe coraz częściej zaczynają
wyłączać zasilanie do instalacji. Są to znaki, że konieczna jest modernizacja instalacji elektrycznej w Warszawie. Jej
wykonanie często wiąże się z dużym remontem całego domu.
Potrzeba wykonania remontu może wynikać także z okresowych pomiarów instalacji. Jeśli nie spełnia
ona podstawowych wymogów dopuszczenia jej do użytkowania, konieczna może być wymiana
przewodów na nowe. Głównymi celami takiej modernizacji będzie zwiększenie bezpieczeństwa
użytkowników oraz podwyższenie komfortu ich życia. Aby prace te były mniej uciążliwe, zamiast
wymiany całej instalacji, wykonuje się często modernizację jej fragmentów.
W starych budynkach wymiana instalacji elektrycznej wiązać się będzie z utworzeniem odpowiedniego
projektu – według nowych standardów zawartych w normie PN IEC 60364. Wymaga to zatrudnienia też
odpowiedniej firmy, takiej jak nasza, posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Konserwacja elektryczna w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W celu wykonania konserwacji trzeba posiadać odpowiedni sprzęt, doświadczenie oraz uprawnienia SEP
pozwalające na takie prace. Nasza ekipa spełnia wszystkie te wymagania. Dlatego też możemy
wykonywać konserwację instalacji elektrycznej, która ma na celu przede wszystkim usunięcie
występującej w niej usterek i awarii.
Warto jednak zauważyć, że nie warto czekać tak długo, aż potrzebne będzie pogotowie elektryczne –
Warszawa. Powinna to być raczej standardowa procedura, wykonywana co jakiś określony czas.
Szczególnie w przypadku budynków użyteczności publicznej taka konserwacja powinna się
odbywać regularnie w celu uniknięcia wystąpienia awarii.